Die Shelties vom Uhleneck im Studio


IMG_4026_DxO.jpgIMG_4032_DxO.jpgIMG_4040_DxO.jpgIMG_4049_DxO.jpgIMG_4076_DxO.jpgIMG_4077_DxO.jpgIMG_4095_DxO.jpgIMG_4101_DxO.jpgIMG_4109_DxO.jpgIMG_4110_DxO.jpgIMG_4128_DxO.jpgIMG_4145_DxO.jpg